Hoppa till innehåll

NPF

De kallas neuropsykiatriska funktionsvariationer för att hjärnan och nervsystemet bearbetar information på ett annorlunda sätt. De olika diagnoserna har flera saker gemensamt: De är beteendediagnoser, det vill säga att de ställs utifrån personens beteende inte utifrån medicinsk orsak, de har dock en biologisk bakgrund. Funktionsvariationen innebär en annorlunda kognition, alltså att man tänker, löser problem och hanterar information på ett annorlunda sätt. Flera diagnoser kan förekomma samtidigt.

För att få en neuropsykiatrisk diagnos krävs att ett antal kriterier uppfylls. Det finns dock många barn, unga och vuxna som inte uppfyller alla kriterier men som ändå kan ha stora behov av förståelse och anpassningar. Individens behov är det som ska styra. I förskolan och skolan finns många barn och elever utan diagnos som har behov av extra anpassningar och särskilt stöd, liksom det finns barn och elever med diagnos som inte har behov av stöd.

Min specialistkompetens är ADHD och autismspektrumtillstånd men också psykisk ohälsa generellt hos barn och unga.

Vill ni veta mer så hör av er så hittar vi en lösning för det!