ADHD

ADHD som står för Attention Deficit Hyperactivity Disorder innebär att en har bristande uppmärksamhet, bristande impulskontroll och/eller hyperaktivitet. Men ADHD innebär också många styrkor såsom kreativitet, förmåga att hyperfokusera och att tänka utanför boxen. ADD är ADHD utan hyperaktivitet, med tyngdpunkt på svårigheter kring uppmärksamhet.

De förmågor som ofta utmärker sig vid diagnosen ADHD är till stor del de förmågor som exempelvis skola och arbetsliv idag mäter. Detta kan innebära såväl ett motstånd som socialt utanförskap om en inte får rätt bemötande och stöd. Vid rätt bemötande och stöd kan en person med ADHD bli en stor tillgång i skolan och på arbetsmarknaden.

Det är viktigt med kunskap och förståelse kring diagnosen för att den fulla potentialen ska kunna nås. Att tillåtas att röra på sig och att få arbeta med saker som är intressanta höjer dopaminet vilket är den signalsubstans som är låg hos personer med ADHD och som därmed skapar svårigheter med impulskontroll och hyperaktivitet. Personer med ADHD har ofta ett högt tempo som många kan ha svårt att hänga med i. På arbetsmarknaden kan detta bli en fördel när det gäller effektivitet och lönsamhet. Personer med ADHD är ofta mycket innovativa och ser nya perspektiv. En person med ADHD är ofta villig att ta risker och utför sina arbetsuppgifter med stor uthållighet och entusiasm.

Vill ni veta mer så hör av er så hittar vi en lösning för det!