Autismspektrumtillstånd

Många med autism är duktiga på att tala och har ett tydligt och välformulerat uttal. Det är också vanligt med ett intensivt intresse för något speciellt område. Dessa specialistkompetenser kan bli en enorm tillgång i skolan och på arbetsmarknaden. Personer med autism har ofta ett detaljseende, de ser saker som många andra inte ser. Personer med autism är ofta plikttrogna och har en hög arbetsmoral.

AUTISM KAN INNEBÄRA…

…bristande förmåga till social ömsesidighet. Det kan handla om att personen i begränsad utsträckning delar intresse med andra eller att personen inte alls tar initiativ till eller ger gensvar vid sociala interaktioner.

…bristande förmåga till icke-verbalt kommunikativt beteende vid sociala interaktioner. Detta kan handla om alltifrån bristande samstämmighet mellan icke-verbal och verbal interaktion till alla former av kommunikation. Bland annat så kan det leda till såväl avvikelser i ögonkontakt och kroppsspråk som frånvaro av ansiktsuttryck.

…bristande förmåga att utveckla, bevara och förstå sociala relationer. Detta kan visa sig genom att personen har svårt att ändamålsenligt anpassa sitt beteende i olika sociala sammanhang eller att skaffa och behålla vänner. Avsaknad av intresse för personer i samma ålder kan förekomma.

Autism beskrivs i tre nivåer av svårigheter som kräver olika mycket stöd

Nivå 1
kräver stöd

Nivå 2
kräver omfattande stöd

Nivå 3
kräver mycket omfattande stöd

Aspergers syndrom som tidigare var en egen diagnos är idag detsamma som autism nivå 1.

Autismspektrumtillstånd innebär ofta brister i förmågan till social kommunikation och social interaktion som visar sig i ett flertal olika sammanhang. Till exempel kan det vara svårt att utveckla, bevara och förstå relationer. Det är viktigt att förstå att det är ett brett spektrum och att svårigheterna varierar stort.

Vill ni veta mer så hör av er så hittar vi en lösning för det!