Flickor med NPF

Flickor och personer med transidentitet skiljer sig från pojkar när det gäller NPF. De uppvisar en annan symtombild än den vi utgår ifrån i de utredningsmanualer som finns idag, DSM 5 och ICD 10. Det är inte så konstigt att det är så eftersom manualerna är framtagen för pojkar.

Flickorna uppvisar sällan symtom före 12 års ålder och i mer än en miljö vilket är ett krav för att uppfylla diagnoskriterierna. Flickor är bättre än pojkar på  att härma andra och på att anpassa sig till olika situationer, därför flyger de under radarn och diagnostiseras i stor utsträckning mycket senare än pojkar. Flickorna uppvisar oftare symtom på ångest och självskadebeteende och är mer emotionellt utsatta.

Vill ni veta mer så hör av er så hittar vi en lösning för det!