Psykisk ohälsa

Det är mycket vanligt att personer med NPF drabbas av depressioner och ångest på grund av att de inte blir förstådda och bemötta på rätt sätt. Kraven är ofta inte rimliga i förhållande till förutsättningarna, både att det är för höga krav och för låga krav vilket kan skapa problem för speciellt personer med ADHD som lätt blir uttråkade.

Personer med autism är mycket känsliga för stress och är också ofta ältare som lägger mycket energi på att försöka tolka det sociala spelet. Energinivån kan vara svår att reglera och det är tyvärr inte ovanligt att personer med autism inte orkar med skola och arbete i perioder då de behöver vila i total kravlöshet för att orka igen.

Det finns många sätt att arbeta med att reducera stress och göra saker förutsägbart, men det viktigaste är att omgivningen har kunskap och förståelse så att bemötandet blir rätt och kraven blir rimliga.

Vill ni veta mer så hör av er så hittar vi en lösning för det!