Samsjuklighet

Samsjuklighet betyder att en har två eller flera diagnoser, exempelvis att en person både har ADHD och autism.

ADHD och autism beskrivs ofta som varandras raka motsatser: som om alla med ADHD är impulsiva och sociala, och som om alla autister är inbundna och rutinbundna. Men en kan ju vara både impulsiv och rutinbunden, både social och inbunden. Eftersom det i många böcker beskrivs som omöjligt att vara både och så är det kanske inte konstigt att en undrar om det ens är möjligt att ha båda. Men jo, det är väldigt vanligt. Ansvaret för diagnoserna är ofta uppdelat mellan psykiatrin och habiliteringen, och människor hamnar ofta mellan stolarna för att det saknas helhetsperspektiv.

När det gäller just ADHD och autism så kan ofta symtomen ibland förväxlas. Ofta förknippar en överaktivitet och en oförmåga att organisera med symtom på ADHD men detta kan, framförallt hos småbarn, vara ett symtom på autism.

Barn med ADHD som är mycket impulsiva och överaktiva kan ha svårt att uppfatta sociala signaler. Därför kan de uppträda som om de inte hade förmågan att förstå andras önskningar och behov. Men de har egentligen inga problem med att förstå andras behov, de är bara alltför upptagna med annat för att hinna uppfatta dem. Den bristande förmågan att interagera socialt kan ibland misstas för symtom på autism.

Vill ni veta mer så hör av er så hittar vi en lösning för det!