Om

Under min utbildning till studie- och yrkesvägledare utreddes vår son, då fyra år, för autism och ADHD vilket gjorde att jag var i en fas i livet då jag sög in all kunskap om NPF. Detta gjorde att jag skrev både min B- och C-uppsats om särskilda anpassningar för personer med NPF och jag började redan då att se behovet av kunskapshöjning kring NPF i samhället.

När jag började arbeta som studie- och yrkesvägledare drogs jag till alla klienter med NPF, och de drogs av någon anledning till mig. Jag fick möjligheten att driva en förberedande utbildning för personer med ADHD och här förstod jag verkligen vilken skillnad jag som studie- och yrkesvägledare, med kunskap och förståelse för dessa särskilda behov men också särskilda kompetenser, kan göra.

Min nästa arbetsplats blev Lunds Vägledningscentrum. Jag drogs återigen till kunderna med NPF och jag gick snart över och började arbeta mer med det kommunala aktivitetsansvaret i kommunen. Här är personer med NPF överrepresenterade och jag fick möjlighet att göra stor skillnad för ungdomar som avbrutit sina studier och som blivit ”hemmasittare”. Jag insåg snabbt att ”hemmasittande” är en överlevnadsstrategi. Personerna jag mötte ville alla klara skolan men förutsättningarna fanns inte.

Föreläsning på Höllvikens bibliotek.

Jag fick sedan möjligheten att bli projektledare för ESF-projekten Plug In 2.0 och Griffin Plug In för Skånes kommuner. I dessa projekt arbetade vi med förebyggande insatser för att motverka skolavbrott. Framgångsfaktorn var individanpassade lösningar vilket för mig är helt självklart då alla är unika med sina unika behov. Att säga att någon har ADHD betyder egentligen ingenting. Även om det finns många gemensamma personlighetsdrag så är alla just unika!

I det senaste ESF-projektet som jag varit regional projektledare för; Hela Vägen, har vi valt att arbeta med unga och unga vuxna med NPF med särskilt fokus på flickor och ickebinära transpersoner. Anledningen till vårt särskilda fokus är att flickor och transpersoner far mycket illa då deras NPF-problematik ofta upptäcks alldeles för sent.

Under projektets gång har jag blivit mer kunskapshöjare än projektledare. Jag har troligtvis gått varenda utbildning som erbjuds kring NPF under de senaste tio åren men framförallt så kunskapshöjer jag utifrån mina erfarenheter av alla barn och unga med NPF som jag mött, men också från mina erfarenheter av att vara förälder till barn med NPF.
Förutom NPF brinner jag också för tillitsbaserat ledarskap, hälsofrämjande arbete, tidiga samordnade insatser för barn och deras familjer för att undvika misslyckanden. Jag brinner för samverkan över gränser för barn och ungas bästa, förändrings- och utvecklingsarbete och antidiskrimineringsarbete.

Min utbildningsbakgrund

 • Studie- och yrkesvägledarexamen
 • Ledarutbildning
 • Att leda team på distans
 • ACT – Acceptance and Comittment therapy
 • Tillitsbaserad styrning och ledning
 • Licensierad ADHD-coach
 • Supported Education
 • Supported Employment
 • Utbildning kring ungdomar med problematisk skolfrånvaro
 • Kvalitetsutveckling i studie- och yrkesvägledning
 • Hälsoinspiratörsutbildning
 • Kurser kring autism, ADHD och psykisk ohälsa
 • Stöd till barn och unga via chatt
 • Undersköterska, akutsjukvård
 • Hälsoinspiratörsutbildning