SYV-inriktad kunskapshöjning om autismspektrumtillstånd 2022-03-03 15:00 – 16:30

349 kr

Som studie- och yrkesvägledare möter vi ofta personer med autismspektrumtillstånd och då är det viktigt med kunskap och förståelse kring diagnosen. Det är ovärderligt för de personer ni möter att ni förstår vad diagnosen kan innebära. Vi kommer att titta närmare på varför det är svårt med socialt samspel och hur de exekutiva funktionerna påverkas. Vi kopplar denna kunskap till bemötande och strategier utifrån rollen som studie- och yrkesvägledare. Ni kommer att få konkreta verktyg som ni kan använda i era vägledningssamtal

Föreläsningen sänds live via Microsoft Teams och länken till denna får du tillgång till efter genomfört köp.
På grund av att länken tilldelas dig vid köp, dvs tjänsten påbörjas, så finns det ingen ångerrätt.

Föreläsare är Linda Almgren.

Varmt välkommen med din anmälan!

Kategori: